Kraina Baśni

Budynek A

Poniedziałek:
Klasy 5: 6 lekcja
Klasy 4: 7/8 lekcja

Gry strategiczne


CK online

Środa:
środowa: 15:00 - 16:30
Czwartek:
czwartkowa: 15:00 - 16:30
mistrzowie: 17:00 - 19:00