PYTHON TEST

HAZARIBAN

Sezon 15

Termin: maj
Aby uczestniczy� w nocce nale�y zapisa� si�
na dowolne zaj�cia Rektora!!!
- robotyka
- programowanie
- projekty
- szachy
- gry fabularne
- Kraina Ba�ni

Sezon 15


?/? maj 2020Sezon 14


29/30 listopada 2019

Nock� przygotowa�a ekipa z klasy VIII A, w sk�adzie:
Zosia, Ewelina, Jagoda, Piotrek, Tomek, Jakub
Pocz�tek, pasowanie na rycerzy itp

Lekcja LogikiLekcja Alchemii

Nocna graMagiczny sklepikInstalacja paj�czyny�elazny Rycerz sprawdza wiedz�.Pier�cie� trafi� do wulkanu